размисли

Жената носи белезите, греховете и тъгите си като ангелски криле

Instagram

Subscribe