Не оплаквай жив човек!

размисли

Жената носи белезите, греховете и тъгите си като ангелски криле

любов

Ако 1+1 е равно на 2 - не е добре

Instagram

Subscribe